Попълнете информацията за Безплатна оферта


Либерализация на небитови клиенти

На 26 юни 2020 г. в Държавен вестник бяха публикувани промени в Закона за енергетиката, според които, считано от 1.10.2020 г., всички небитови клиенти трябва да закупуват електрическа енергия на свободен пазар и нямат регулирани цени. Този процес е следващата стъпка към пълната либерализация на електроенергийния пазар в България.

Ако до 01.10.2020 г. Вие като небитов клиент не сте сключили договор за доставка на електроенергия с търговец на свободен пазар, то Вие все още ще имате възможност да го направите през т.нар. „буферен период“, който изтича на 30 юни 2021 г.

Ако до 30 юни 2021 г. Вие все още не сте избрали активно търговец на свободен пазар, то едва от този момент снабдяването Ви ще се поеме служебно от т.нар. Доставчик от последна инстанция (ДПИ) по цени, определяни по методика от КЕВР.


1

Кликни на получи оферта сега

2

Попълни и изпрати информацията

3

Ние ще се свържем с теб с оферта

Най-често задавани въпроси

Нужно е да попълните нужната информация в полето Безплатна оферта и да ни изпратите снимка на последната фактура на бизнеса от сегашния ви доставчик на електроенергия!

След като получим нужната информация за бизнеса ви ще получите имейл с оферти от всички доставчици на ток за да изберете най-добрата за вашият бизнес!

В зависимост от натовареността но не повече от една работна седмица!

Въпреки, че може би сте клиент на сегашния си доставчик на електроенергия от дълго време това не означава, че той ви предлага най-добрата оферта за киловатчас

Тук споменаваме само шест от причините

1. По ниски тарифи

2. По-добро обслужване на клиентите

3. Опазване на околната среда

4. Превключването става бързо и лесно

5. Получавате по-добри сделки и стимули

6. Бонуси за всяка препоръки

 

 

Засилената конкуренция означава, че потребителите никога не са имали толкова голям избор между доставчици. Подобрените технологии и процеси сега означават, че човек може да превключва своя доставчик на електроенергия изключително бързо и лесно. Това представлява голямо предизвикателство както за нови участници на пазара, така и за утвърдени доставчици на електроенергия и всичко се свежда до това кой добавя най-голяма стойност и как го правят.

Снимка на фактура от последната сметка за ток на бизнеса / имота от сегашния ви доставчик на ток.