Попълнете информацията за Безплатна оферта


Либерализация на небитови клиенти

На 26 юни 2020 г. в Държавен вестник бяха публикувани промени в Закона за енергетиката, според които, считано от 1.10.2020 г., всички небитови клиенти трябва да закупуват електрическа енергия на свободен пазар и нямат регулирани цени. Този процес е следващата стъпка към пълната либерализация на електроенергийния пазар в България.

Ако до 01.10.2020 г. Вие като небитов клиент не сте сключили договор за доставка на електроенергия с търговец на свободен пазар, то Вие все още ще имате възможност да го направите през т.нар. „буферен период“, който изтича на 30 юни 2021 г.

Ако до 30 юни 2021 г. Вие все още не сте избрали активно търговец на свободен пазар, то едва от този момент снабдяването Ви ще се поеме служебно от т.нар. Доставчик от последна инстанция (ДПИ) по цени, определяни по методика от КЕВР.


1

Кликни на получи оферта сега

2

Попълни и изпрати информацията

3

Ние ще се свържем с теб с оферта