Енергийна общност

Стани част от първата енергийна общност в България - съединението създава светлина.

Принципи на енергийните общности / кооперативи – те са бизнес модел, при който гражданите съвместно притежават и участват в проекти за възобновяема енергия или енергийна ефективност. Тези общности не притежават непременно правен статут на кооператив, но се отличават по начина, по който правят бизнес. Те обикновено спазват седем принципа, очертани от Международния кооперативен алианс.

1. Доброволно и отворено членство

Кооперативите са доброволни организации, отворени за всички лица, които могат да използват техните услуги и желаят да поемат отговорностите на членството, без пол, социална, расова, политическа или религиозна дискриминация.


2. Демократичен членски контрол

Кооперативите са демократични организации, контролирани от своите членове, които активно участват в определянето на техните политики и вземането на решения. Мъжете и жените, служещи като избрани представители, са отговорни пред членовете. В първичните кооперативи членовете имат равни права на глас (един член, един глас), а кооперативите на други нива също са организирани по демократичен начин.

3. Икономическо участие на членовете

Членовете внасят справедливо и демократично контролират капитала на своята кооперация. Поне част от този капитал обикновено е обща собственост на кооперацията. Членовете обикновено получават ограничена компенсация, ако има такава, върху капитала, записан като условие за членство. Членовете разпределят излишъците за някои или всички от следните цели: развитие на кооперацията си, евентуално чрез създаване на резерви, част от които поне би била неделима; облагодетелстване на членовете пропорционално на техните транзакции с кооперацията; и подпомагане на други дейности, одобрени от членовете.

4. Автономия и независимост

Кооперативите са автономни организации за самопомощ, контролирани от техните членове. Ако сключват споразумения с други организации, включително правителства, или набират капитал от външни източници, те правят това при условия, които гарантират демократичен контрол от страна на членовете им и запазват тяхната автономия на сътрудничество.

5. Образование, обучение и информация

Кооперативите осигуряват образование и обучение за своите членове, избрани представители, мениджъри и служители, за да могат да допринесат ефективно за развитието на своите кооперативи. Те информират широката общественост – особено младите хора и лидерите на общественото мнение – за естеството и ползите от сътрудничеството.

6. Сътрудничество между кооперативите

Кооперативите обслужват своите членове най-ефективно и укрепват кооперативното движение, като работят заедно чрез местни, национални, регионални и международни структури.

7. Загриженост за общността

1. Задържат парите в местната икономика. Енергийните общности използват местни енергийни източници и включват местни граждани. По този начин те задържат парите в местната общност, които иначе биха изтекли към външни инвеститори. Освен това Енергийните общности стимулират местната заетост и дават тласък на местната икономика.

2. Насърчават социалното приемане на възобновяемата енергия. Местната опозиция срещу проектите за възобновяема енергия (обикновено вятърни турбини) намалява, когато на гражданите се дава възможност да инвестират в производствените инсталации и да бъдат техни съсобственици. Това е особено вярно, когато местните граждани участват от самото начало на проекта, участват в печалбите и имат достъп до чиста енергия на справедлива цена.

3. Поддържат индивидуалната инвестиция на достъпна цена. Не всеки има покрив, подходящ за слънчеви панели, нито пък всеки има финансовата възможност да направи такава инвестиция.

4. Енергийните общности обикновено са собственост на голяма група граждани, което поддържа индивидуалната инвестиция на достъпна цена.

5. Енергийните общности са в полза на местната общност като са загрижени за общността. Обикновено те споделят част от печалбата със своите членове, а останалата част използват за разработване на нови проекти или в полза на местната общност.

6. Енергийните общности например са финансирали изграждането на местна устойчива концертна зала, а други са построили точка за зареждане на електрически велосипеди. По този начин всички граждани се възползват от проектите и печалбите, които генерират Енергийните общности.

7. Енергийните общности предприемат действия в областта на енергетиката. Приходите от проекти за възобновяема енергия често се използват за финансиране на мерки за енергийна ефективност в обществени сгради. Някои Енергийните общности са платили за изолационни материали за обществени сгради, а други плащат заплатата на местен енергиен експерт, който помага на гражданите и на местната община да подобрят цялостната си енергийна ефективност.